top of page

Aikido Club 13

Aikido är bäst när man tränar

Aikido är en japansk kampkonst där det är vara avspänd i komplexa situationer där man ska hantera olika anfall från en eller flera personer och olika vapen, som till exempel grepp slag mm, trä, kniv eller trästav.
Under träning gör vi mer komplexa situationer som bra övning och mer intressant och ska hanteras med viss harmoni under träningen och finnas oxså rörelse mönster från träningen som finns även utan för tränings rummet.

Aikido is a Japanese martial art where one is relaxed in complex situations where one must handle various attacks from one or multiple people and various weapons, such as grabs, strikes, wood, knife, or wooden staff.
During training, we create more complex situations as good practice and more interesting, and should be handled with some harmony during the training, and also exist movement patterns from the training that are also present outside the training room.

 

bottom of page